Ajankohtaista

                                 Tiedoksi JHL 698:n jäsenille

 

KVTES:illä työskentelevä JHL:n jäsen:

jos palkkaasi on vähennetty puuttuvan koulutuksen takia viimeisen viiden vuoden aikana työsuhteessa tai viimeisen kolmen vuoden aikana virkasuhteessa olet mahdollisesti oikeutettu palkan oikaisuus.

Asia pohjautuu KVTES:n 2. luvun 9 § 2. momentin määräykseen:

Riippumatta siitä täyttääkö viranhaltija/työntekijä tehtävään edellytetyt lakisääteiset tai toimivaltaisen viranomaisen päättämät kelpoisuusvaatimukset on tehtäväkohtainen palkka ensisijaisesti määriteltävä tehtävän vaativuuden perusteella.

Epäpätevyysalennusta ei saa tehdä jos:

  1. Työn vaativuuden arvioinnin mukainen palkka on yhtään suurempi kuin KVTES:n palkkahinnoittelukohdan mukainen peruspalkka.
    JA
  2. Työntekijä tekee samat työtehtävät kuin pätevyysvaatimukset täyttävä työntekijä.

Asia voi koskea mitä tahansa ammattiryhmää, jolla on laissa tai viranomaisen toimesta määritelty kelpoisuusehto.

Huomioithan, että oikaisupyynnön voit tehdä myös sijaisuuksien ajalta ja jos et enää ole työsuhteessa. (huom. vanhenemisajat)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on linjannut oikaisupyynnöt toimitettavaksi Soten hallintokeskuksen kirjaamoon Pohjolankatu 21, 74120 Iisalmi.

Ota yhteyttä esimieheesi tai luottamusmieheesi asian selvittämiseksi!

 

KUNTA-ALALLE SAAVUTETTIIN NEUVOTTELUTULOS!

YLITYÖ- JA VUORONVAIHTOKIELTO PÄÄTTYI!

Tiedote asiasta ja neuvottelutuloksesta tullut jokaiselle sähköpostiin.

Mikäli et sitä saanut niin käy tarkistamasta/ täydentämässä omat tietosi jäsensivuill

 
 

 

 

Hallitus päätti aloittaa kunta-alalla maanantaina 5.2. klo 6.00 alkaen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES, kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS sekä kunnallisten tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES.

Kielto tarkoittaa sananmukaisesti, ettei ylitöitä tehdä ja suunniteltuja työvuoroja ei muuteta. Liukuvassa työajassa olevat työskentelevät liukuman puitteissa +saldoa ei saa kertyä. Työnantaja on velvollinen hankkimaan tarvittaessa sijaisen.

Potilaan ja asiakkaan henkeä ja terveyttä vaarantavat toiminnot ja työtehtävät on kuitenkin suoritettava, samoin yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.  

Olemme eilen käyneet työnantajan kanssa keskustelun tilanteesta. Tapaamisen muistioon on kirjattu ne Soten ns. kriittiset pisteet joissa toiminnot turvataan. Myös niissä on ylityö- ja vuoronvaihtokielto voimassa vaikka muistion perusteella voi toisin päätellä.

Mikäli sinulla on kysyttävää, otathan yhteyden pääluottamusmieheen tai varapääluottamusmieheen:

Marja Korhonen plm, 0406305605

Maarit Laaksorinne varaplm, 040 824 9973

Seuraa JHL:n tiedotusta neuvottelujen etenemisestä:

https://www.jhl.fi/ajankohtaista/uutishuone/tiedotteet/

YHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE POLIITTISESTA LAKOSTA

 

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Iisalmen alueen osalta lakko koskee laitos- ja kiinteistöhuollon jäseniä jotka saavat torstaina (18.10.) varmistuksen asiasta.

 

Kahden päivän poliittinen lakko alkaa maanantaina 22.10. klo. 00.00 ja päättyy tiistaina 23.10.2018 klo. 24.00 .

Lakko ei koske Kiuruveden, Vieremän ja Sonkajärven laitoshuoltoa.

Lakko ei koske viranhaltija-asemassa olevia.

 

Huomioithan, että ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy vasta sunnuntaina  21.10.2018 klo 24.00

 

Lakkotoimikunta joka on yhteinen Iisalmen kunnalliset JHL ry 206:n kanssa päivystyspiste on Iisalmen Työväen talon yläkerrassa.

Vapaaehtoisia lakkovahteja tarvitaan, ilmoittaudu allaoleviin numeroihin!!

Puhelinnumerot:

puheenjohtaja Anu Roivainen 0440212913

pääluottamusmies Marja Korhonen 0505671130

 

 

 

 

 

Viimeinen niitti – työntekijän puolesta

 

JHL lähtee poliittiseen työtaisteluun, koska maan hallitus on jälleen kerran heikentämässä työntekijän asemaa. Hallitus haluaa helpottaa irtisanomista yrityksissä, joissa on töissä 20 henkeä tai alle. Asiantuntijoiden mukaan muutos ei paranna työllisyyttä. Sen sijaan se voi olla ensi askel kohti irtisanomissuojan laajempaa purkamista – että kukaan ei ole turvassa. Seuraavaksi laki saattaa koskea muitakin kuin pieniä yrityksiä.

 

Ensimmäinen vaihe, ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Työtaistelun ensimmäisessä vaiheessa julistetaan ylityö- ja vuoronvaihtokielto. Kielto alkaa 1.10.2018 kello 00.00 ja jatkuu toistaiseksi.

Lisää tietoa ja vastauksia vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin poliittista työtaistelua koskien saat täältä: https://www.jhl.fi/ajankohtaista/teemat/viimeinen-niitti-tyontekijan-puolesta/usein-kysytyt-ylityo-ja-vuoronvaihtokiellosta/

 

Päivitä yhteystietosi

Liitto on työtaisteluun liittyen myös suoraan yhteydessä jäseniin.