Työpaikan edunvalvonta

Yhteistoiminta työpaikalla

 

Yhteistoiminnalla  edistetään työnantajan ja henkilöstön välistä vuorovaikutusta sekä parannetaan henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia työtä ja työpaikkaa koskevassa päätöksenteossa.

Työpaikkakäyntejä tehdään ympäri vuoden tarpeen mukaan. Aluetoimiston lähipalveluviikko järjestetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Huolehditaan yhdistyksen näkymisestä: Yhdistyksen nettisivut, työpaikkojen ilmoitustaulut  ja JHL- työpaikkakansiot ajantasalle.

Luottamusmies edistää ja valvoo sopimusten noudattamista, mahdollisten ristiriitatilanteiden selvittämistä sekä työnantajan ja henkilöstön välillä esiintyvien kysymysten käsittelyä.

Paikallisen ja alueellisen edunvalvontakyvyn vahvistaminen mm. maakuntahallinnossa mukana toimiminen

 

 

Työsuojelu - yhdessä toimimista työhyvinvoinnin edistämiseksi

- työsuojelulla edistetään hyvää työilmapiiriä, kehittämistyötä ja muutosten onnistunutta toteuttamista

 

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän työsuojelupäällikkö on Tiina Valta, puh. 040 560 9062.

Työsuojeluvaltuutetut:

 

 

- Sirpa Rönkkö, puh. 040 712 1078

                    e-mail: sirpa.ronkko@ylasavonsote.fi

 

- Mirka Huttunen, puh. 040 712 6947

                    e-mail: mirka.huttunen@ylasavonsote.fi

 

 

http://www.jhl.fi/portal/fi/edunvalvonta/tyohyvinvointi/